Η οικογενειακή μας επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής βιολογικών προϊόντων με κύριο προϊόν το ελαιόλαδο εδώ 18 χρόνια. 

Με συνεχή, αδιάκοπη προσπάθεια και προσωπική φροντίδα, καλλιεργούμε και προσφέρουμε μια ποικιλία πιστοποιημένων βιολογικών αγροτικών προϊόντων, που ξεχωρίζουν τόσο για τη γεύση και για την ποιότητα τους όσο και για τη θρεπτική τους αξία.

Τα προϊόντα μας, οι εγκαταστάσεις και τα κτήματά μας υποβάλλονται στο σύνολό τους σε λεπτομερείς ελέγχους και πιστοποιούνται από τη ΒΙΟΕΛΛΑΣ Α.Ε. με  τους κωδικούς 360533 και 360805. Έτσι διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα από την αρχική έως την τελική τους μορφή είναι πλήρως εναρμονισμένα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη Βιολογική Γεωργία.